Våre tenester

Landskapsservice AS driv med vegetasjosrydding.

Trefelling


Linjerydding


Seksjonsfelling


Flishogging

Inkludert miljøsanering av plastrøyr frå fiskeoppdrett

Gartnertenester


Trafikkdirigering


Tomterydding


Plantevern


Geit

NoFence

Tømmerhogst


Plenklypp