Vegetasjonsrydding med base i Nordfjord

Trefelling

Linjerydding

Tømmerhogst

Gartnertenester

Seksjonsfelling

Flishogging

Trafikkdirigering

Tomterydding