Tenester

Landskapsservice AS tilbyr tenester tilknytta skogbruk :

– Trefelling
– Vinsjing
– Skogsdrift / Skogbruk / Tømmer
– Utsiktsrydding
– Linjerydding
– Skogrydding
– Div traktor tenester
– Gartnertenester / Plen
– Trepleie
– Stubbefresing
– Seksjonsfelling / Klatring / Arborist
– Flishugging
– Plantevern (Sprøyting av stubbar eller ugras)
– Rydding av skog langs veg / fjell / skogsvegar
– Vindfall
– Trafikkdirigering


Sist oppdatert: 23. august 2018