Om oss

Trefelling, Skogsdrift, Vinsjing, Utsiktsrydding, Linjerydding, Skogrydding, Gartnertenester, Grøntareal, Trepleie, Stubbefresing, Seksjonsfelling / Arborist, Flishugging, Plantevern, Vegrydding, Vindfall, Trafikkdirigering, mmLandskapsservice AS er eit skogsentreprenør firma i vekst, og driv alt innen skogsrelaterte tenester og gartner tenester. Vi har prosjeker i Sogn & Fjordane – Møre & Romsdal og Hordaland den dag i dag

Vi har pt. 12 ansatte, derav medarbeidarar som har over 30 år`s erfaring i næringa, mens daglig leder sitt på over 10 år`s erfaring

2018 omsatt vi for rundt 8,5 mill nok (info: + mva) og hadde eit positivt resultat på i overkant av 300.000,-

Januar – Mars 2019 er vi også i godt + og kalkulerer no med at vi i 2019 får ein omsettnad på over 10 mill nok

Selskapet har eit veldig breidt og stabilt etablert kundeforhold

Ved seriøse henvendelsar, vurderer vi selskapet for salg da vi sjølve har gått over i anna arbeid. 700.000,- el hbo

Hovudkontor er på Endal i Bremanger Kommune i Sogn & Fjordane. Org nr 997 907 191. Men vi har også lokalitet på Nordfjordeid i Eid Kommune.
Landskapsservice AS er eit resultat av en fusjon mellom to enkelmannsføretak, fusjonen fant stad i 2012, daglig leiar Ronny Kolseth har dreve i skogsbransjen sidan 2008.

Vi tilbyr våre tenester primært i Sogn & Fjordane, Møre & Romsdal og Hordaland, men tar også oppdrag utanfor desse fylka. Vi har dei siste åra hatt kontrakter som sikrar våre ansatte både jobb og tryggheit, vi håpar det vil fortsette slik i framtida.
Vi jobbar dagleg med linjerydding både på høgspent og lavspent i Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal. Men vi jobbar også ofte på nylinjer når desse blir bygde. Vi har og hatt diverse oppdrag på skogsbilvegar, både nyvegar og vedlikehald av grøftekantar, samt hekk, hage, plenvedlikehald og mykje vindfall under Dagmar, Nina og andre stormar.

Vi driv også tømmerdrift med skogsmaskiner/gravemaskin

Alle som er tilsett hjå oss har den rette kompetansen som er naudsynt for å utføre tenestane vi tilbyr på ein sikker og tilfredstillande måte, av kursa kan desse nemnast:
• Kurs i bruk av motorsag / sagkurs.
• Plantevernkurs.
• Arboristkurs / Rappellering / Klatring.
• Krankurs.
• Arbeidsvarslingskurs / Trafikkdirigerin.
• Fallsikringskurs.
• Kurs i arbeid ved strømførande linjer / sikkerhetskurs.
• Førstehjelpskurs.
• HMS kurs for arbeid langs veg.
• Alle våre ansatte har byggkort.

Vi har høgt fokus på HMS og har ein utfyllande HMS-plan som alle tilsette jobbar under. Vi arbeider for å skape eit godt og sikkert arbeidsmiljø, og tar hensyn til ytre miljø.

Utstyr i drifta:

• Hogsmaskin, Ponsse Bear 8×8 m / C6 / H8
• Lastbærar, Ponsse Buffalo 8×8 m / K100M Krane & Skjer
• New Holland Kobelco E 135 SR 15 ton gravemaskin (For bygging av vegar til skogsmaskinene etc etc)
• 6 tenestebilar
• Tysse Bilhengar 750 kg med tipp
• Cabby 550 Campingvogn
• Traktor, John Deere 2040
• TP 160 Flishoggar på traktor (kan brukast i ulendt terreng/vegkantar)
• Farmi 260 Fishoggar på traktor med krane og fjernstyring
• KRPAN 2×10 EH Traktorvinsj (2 x 10 ton)
• Husquarna R316TXS AWD RIDER (4×4)
• Honda Pro & Honda Easy ++
• Mangen Stihl & Husquarna motorsager


Sist oppdatert: 22. april 2019